มอบพันธุ์ปลาโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท


มอบพันธุ์ปลาโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4 ราย 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


วันนี้ (15 มิ.ย.2565) นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจารุรินทร์ กุลทนันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4 ราย ได้แก่ เกษตรกรอำเภอหนองมะโมง 3 ราย และเกษตรกรอำเภอหันคา 1 ราย โดยมีท่านปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมมอบพันธุ์ปลาครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

     ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000    fpo-chainat@dof.in.th   056411301   056421324   แฟนเพจ