Infographics ท่าเทียบเรือประมง ในจังหวัดนราธิวาส

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


Infographics ท่าเทียบเรือประมง ในจังหวัดนราธิวาส 

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   206   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  187  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  178  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  164  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   155  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   154  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  148  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   142  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ