ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จังหวัดนราธิวาส

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จังหวัดนราธิวาส 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จังหวัด...


วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสุรพร  พร้อมมูล) เป็นประธาน  

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ