VDO_สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา_การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


VDO_สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา_การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


https://youtu.be/sXnX14Wwm0M

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ