ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอระแงะ ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง ของนายอับดุลกอเดร์  เจ๊ะเด็ง หมู่ที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ