ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผลวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ