"กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0" ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


"กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0" ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ 

กรมประมง


คุณกำลังยุ่งยากกับการใช้สำเนาในการติดต่อราชการอยู่หรือไม่ ‍

 ปัญหานี้กำลังจะหมดไป ….

" กรมประมง  ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 "

ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ 

 สำเนาบัตรประชาชน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน

โดยใช้แค่

 บัตรประชาชน  ใบเดียว ในการขอรับบริการต่าง ๆ ด้านประมง

**หมายเหตุ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ธันวาคม 2565   88   Fisherman Shop @Narathiwat ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2566   86  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566   85  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   76  รับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลากุเลาเค็มตากใบ...  73  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565   58  Fisherman Shop @Narathiwat ส่งเสริมการจำหน่ายพันธุ์ปลาสลิดบางนราคุณภาพดี   56  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565   54  รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พื้นที่จั...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fpo_naratiwas@fisheries.go.th   073-532052   073-532053   แฟนเพจ