นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการทำการประมงและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการทำการประมงและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการทำการประมงและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาการทำประมงในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   203   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  185  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  178  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  176  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  162  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   153  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   151  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  144  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   139  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ