สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


            วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จัดกิจกรรม FISHERMAN MARKET ในโครงการ "ตลาดยิ้มได้ " จ.นราธิวาส ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา - สวน ร.5 โดยนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมง อ.บาเจาะ อ.เมือง และ อ.สุไหงปาดี นำผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง ได้แก่ ปลาดุกทอดสมุนไพร ปลาดุกร้า ปลาส้มบ้านกาวะ ปลาส้มบ้านไอบาตู และบูดู "จูน่า" บ้านบือราเป๊ะ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้มีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด 

            สำหรับโครงการ “ตลาดยิ้มได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. โดยเริ่มจัดตลาดวันแรก ในวันที่ 26 มกราคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  251   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  240  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   227  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  213  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   180  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    170  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพ...  159  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจ...  151  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที...  141  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประม...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ