ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร ดำเนินการตรวจรับวัสดุการเกษตร งวดที่ 3 ครั้งที่ 11 จำนวน 2 รายการ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 37,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดลอยน้ำ จำนวน 54 กระสอบ (1,080 กิโลกรัม) เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 54 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจรับเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   279   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   249  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   245  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   237  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  194  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  179  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  166  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   141  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    124

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ