ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ

 เผยเเพร่: 2021-11-12  |   ข่าววันที่: 2021-11-12 |  อ่าน: 218 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรามขนาดไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร) จำนวน 600,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชนต่อการกำหนดห้วงเวลา ชนิดเครื่องมือประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพจากการจับกุ้งกุ้งก้ามกราม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประมงในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชุมชนประมง ( Fisherman village)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564   (329)   ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา... (326)  ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 และ... (298)  โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม   (280)  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564  (274)  สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้อง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม   (254)  สำนักงานประมงออำเภอรือเสาะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ตามโครงกา... (248)  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับ... (235)  ประกาศจังหวัดนราธิวาส  (227)  สำนักงานประมงอำเภอรือเสาะ ร่วมกับชุมชนประมงบ้านกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวา... (226)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000