ค่านิยมร่วมขององค์กร ค่านิยมร่วมขององค์กร

"We are FISHERIES"

F = Friendly หมายถึง เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I = Integrity หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม

S = Smart หมายถึง มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง

H = Happiness หมายถึง มีความสุข

E = Enthusiasm หมายถึง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

R = Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ท้า

I = Intelligence หมายถึง มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

E = Energy หมายถึง มีก้าลังและพลังทุ่มเท

S = Simplicity หมายถึง มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ธันวาคม 2565   87   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566   85  Fisherman Shop @Narathiwat ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2566   84  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   75  รับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลากุเลาเค็มตากใบ...  73  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565   58  Fisherman Shop @Narathiwat ส่งเสริมการจำหน่ายพันธุ์ปลาสลิดบางนราคุณภาพดี   56  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565   54  รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พื้นที่จั...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fpo_naratiwas@fisheries.go.th   073-532052   073-532053   แฟนเพจ