ค่านิยมร่วมขององค์กร ค่านิยมร่วมขององค์กร

"We are FISHERIES"

F = Friendly หมายถึง เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I = Integrity หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม

S = Smart หมายถึง มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง

H = Happiness หมายถึง มีความสุข

E = Enthusiasm หมายถึง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

R = Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ท้า

I = Intelligence หมายถึง มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

E = Energy หมายถึง มีก้าลังและพลังทุ่มเท

S = Simplicity หมายถึง มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   280   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   249  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   246  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   237  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  195  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  179  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   179  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  166  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   141  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    124

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ