องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ

 เผยเเพร่: 2021-08-18  |   ข่าววันที่: 2021-08-18 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท โดยมีรอบการเบิกจ่าย๓ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ จำนวน ๖ ชุมชน, ๒) วันที่ ๒๓ เม.ษ. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน และ

๓) วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้๑. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ (ปูม้า) เดิมมีการจัดตั้งแล้ว ๒ แห่งในปีนี้เพิ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ อีกจำนวน ๒ แห่ง

ให้สอดคล้องกับบริบทการทำประมงในท้องถิ่น

๓. การปรับเปลี่ยนและสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือทำการประมงที่มีขนาดูช่องตาใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เพื่อโอกาสการจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

๔. การสนับสนุนอุปกรณ์ช่างในการซ่อมแซมเรือประมงและปรับปรุงโรงเรือน/ เครื่องกว้านลากเรือประมง โดยผู้ทำการประมงสามารถซ่อมเครื่องยนตั ตัวเรือประมง ได้ด้วยตนเอง โดยหมุนเวียนอุปกรณ์ช่างภายในองค์กรฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๕, การส่งเสริมให้มีการสร้างและจัดวางแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง ๖. การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

(ชั้ง ในเขตทะเลชายฝั่ง เพื่อลดระยะทางการออกทำการประมงสามารถลด อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน โดยสัตว์น้ำเหล่านั้นสามารถ

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความเสี่ยงของการประกอบอาชีพทำการประมง เติบโตและแพร่กระจายทั่วพื้นที่ ทำการประมงภายใต้กฎกติกาชุมชน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (9,870)  การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (1,213) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (1,015) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (972) งาน Field Day.. (960) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (806) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (794) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (793) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (753) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (747)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000