สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้อง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้อง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 3  สิงหาคม 2564 นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้องร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำปีแดมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง และสำนักงานอำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอ?เจาะไอร้อง เป็นนประธาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   284   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   256  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   251  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   245  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  203  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  190  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   185  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  172  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   148  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    133

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ