สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |   ข่าววันที่: 2021-08-08 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัด
นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธ์ปลากินพืช
จำนวน 500,000 ตัว และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ล้านตัว โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เมื่อแก้ปัญหาเยียวยาและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ.อ่างเก็บน้ำยะลูตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.5 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ โดยมี นายอำเภอบาเจาะ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุลเป็นประธานในพิธี สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมู่บ้านสีขาวปลอดโรคระบาดโควิด
จำนวน 15 ราย ๆ ละ 1,200 ตัว พร้อมแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์จำนวน 5 ชุดจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะและมอบผ้าห่ม จำนวน 5 ชุดโดย
จิตอาสา 904 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (9,898)  การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (1,215) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (1,017) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (973) งาน Field Day.. (962) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (809) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (797) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (793) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (755) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (749)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000