สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อพัฒนาองค์กรภาครัฐให้ดีขึ้น โดยการสแกน QR Code ข้างล่างนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดทำการประเมินคะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ