สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-28  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 729 ครั้ง
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย บริเวณตลาดสดหน้าศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี (ตลาดพิธาน) สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 1 ตัวอย่าง ปลาจะลาเม็ด 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีสารฟอร์มาลินเจือปนในสัตว์น้ำดังกล่าว


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,042)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,057) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (982) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (913) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (888) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (878) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (875) วาระปัตตานี 2561.. (857) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (852) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (852) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (842) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (822) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (813) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (799) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (784) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (777) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (759) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (742) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (729) ประมงจังหวัดปัตตานี.. (712)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000