สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-28  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 854 ครั้ง
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย บริเวณตลาดสดหน้าศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี (ตลาดพิธาน) สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 1 ตัวอย่าง ปลาจะลาเม็ด 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีสารฟอร์มาลินเจือปนในสัตว์น้ำดังกล่าว


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,211)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,265) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,149) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,090) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,075) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,065) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,063) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,053) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,053) วาระปัตตานี 2561.. (1,038) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,033) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,029) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (972) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (946) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (934) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (932) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (922) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (903) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (892) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (854)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000