สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย บริเวณตลาดสดหน้าศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี (ตลาดพิธาน) สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 1 ตัวอย่าง ปลาจะลาเม็ด 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีสารฟอร์มาลินเจือปนในสัตว์น้ำดังกล่าว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ