สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าองค์การภาคเอกชน ในโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน หมู่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ