ประชาสัมพันธ์...กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


ประชาสัมพันธ์...กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน แจ้งประกอบกิจการ และยื่นคำขอเข้าใช้งาน ดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)

3. การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จสค.)

4. ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

สามารถอ่านรายละเอียด และวิธีการตามรูปภาพ (Infographic) ที่แนบได้เลยครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออ...  328   กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูกกีดกันท...  237  แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสินค้าประมงพ...  160  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภาย...  116  ราคากุ้งขาวแวนาไม   95  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   42  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   7  ราคากุ้งขาวแวนาไม   1  ถอดบทเรียนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี   1


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo_pattani@fisheries.go.th   073349591   073349591   แฟนเพจ