กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล)

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล)      วันที่ 23 กันยายน 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ขยายผล) ณ ท่าน้ำบริเวณสะพานพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (บ้านในลุ่ม) หมู่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง  แม่น้ำตรังเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดตรังไหลผ่าน อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรังและอำเภอกันตัง มีเส้นทางไปลงทะเลที่ปากน้ำกันตัง มีลำน้ำ สาขา 8 สายได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลำภูรา คลองนางน้อย จึงเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำที่สำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำที่เป็นกุ้งขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติดีและมีราคาแพง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากกุ้งก้ามกรามต้องวางไข่ในแหล่งน้ำกร่อย และกุ้งวัยอ่อนต้องกลับมาเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในแหล่งน้ำจืด จากสภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถในการแพร่กระจายพันธุ์โดยธรรมชาติมีลดลง ความหนาแน่นของกุ้งก้ามกราม จึงมีการลดน้อยถอยลง ทำให้กุ้งก้ามกรามไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่ประกอบอาชีพการประมงที่ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงเช่นกัน

     ดังนั้น จังหวัดตรังได้อนุมัติโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขยายผลโดยได้มอบหมายให้ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปล่อยผ่านสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน 109,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจน เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  235   การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  148  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   140  จังหวัดตรังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริม...  105  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา...  100  การขอสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   94  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   92  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่น โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำใ...  90  ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang   86  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ