ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ตลาดเกษตรกรอำเภอสิเกา

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ตลาดเกษตรกรอำเภอสิเกา วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง และประมงอำเภอสิเกา ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ตลาดเกษตรกรอำเภอสิเกา โดยมีกลุ่มองค์กรชุมชนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลองและองค์กรชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านแหลมไทร มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิเช่น น้ำพริกปลา ปลาเส้น ปลาเค็ม ปลาหวาน โดยมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟสบุ๊ค ทางไลน์ หรือขายหน้าร้านและตลาดเกษตรกรอำเภอสิเกา ทุกวันพุธ  ณ บริเวณลานจำหน่ายสินค้าโรงพยาบาลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  235   การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  147  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   140  จังหวัดตรังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริม...  105  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา...  100  การขอสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   94  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   92  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่น โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำใ...  90  ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang   86  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ