กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง        วันที่ 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชุมชนเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดตรัง และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันตัง จัดกิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

      โดยช่วงเช้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลบริเวณหาดมดตะนอย และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า
90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวสุณัฐชาโล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ และร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 90 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณลูกพันธุ์ปูม้าและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมง มีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่ง และเป็นการหนุนเสริมกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

                

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  235   การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  148  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   140  จังหวัดตรังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนิเวศวิทยาริม...  105  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา...  100  การขอสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   94  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   92  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่น โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำใ...  90  ประมงจังหวัด จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Trang   86  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ