กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้่านสู่ผู้บริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้่านสู่ผู้บริโภค วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดตรัง มอบหมาย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรุปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง ซึ่งได้จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ได้ดำเนินการกิจกรรมด้านการแปรรูปมาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ เช่น กะปิแท้ท่าข้าม กุ้งแห้ง ปลาเค็มกางมุ้ง ปลาส้ม เคยฉลู และมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจเฟสบุ๊ค และการไลฟ์สด การออกบูทจำหน่ายตามงานต่างๆและการขายหน้าร้านในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งทุกช่องทางผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   262   การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   212  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  177  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   170  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    167   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   158  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  153  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ