กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค       วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมาย ให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์เล จังหวัดตรัง และร้านจ๊ะทราย อันดามัน ได้รวบรวมสินค้าจากประมงพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประมงพื้นบ้าน มาจำหน่าย ตามกิจกรรมการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค "Fisherman Market" ณ ตลาดชินตา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เครือข่ายกลุ่มคนรักษ์เล จังหวัดตรัง เป็นความร่วมมือของมูลนิธิอันดามัน ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง โดยสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้เปิดตลาด Fisherman market  ณ ตลาดกรีนชินตา แห่งนี้ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างดี สินค้าที่นำมาวางขายจะเป็นประเภทอาหารสด อาทิ เช่น ปลาอินทรีย์ ปลากะมง หมึก กุ้ง กั้งตั๊กแตน หอยดอง จ้ะหลู (กุ้งเคยดอง) กะปิ ปลาส้ม ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนั้นทางกลุ่ม  ยังได้เปิดขายผ่านทางเฟสบุ๊ค "ร้านคนรีกษ์เล" และทางไลน์ไอดี "คนรักษ์เล" อีกด้วย
https://youtu.be/VzxBdzkTgO8

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   262   การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   212  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  177  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   170  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    167   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   158  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  153  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ