กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางพรรณี เดชภักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ สำรวจข้อมูลพื้นฐานชนิดของสินค้าประมงพื้นบ้านและบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน และจัดทำคลิปวีดีโอสั้นๆเพื่อแนะนำสินค้าประมงพื้นบ้าน ตามโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ที่ทำการกลุ่มประมงทะเลชายฝั่ง บ้านนาชุมเห็ด ม.2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   262   การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   212  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  191  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  176  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   170  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    167   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   158  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  153  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ