ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางพรรณี เดชภักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมกับนางสุวรรณดี  ขวัญเมืองผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ต.ย่านซื่อ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม) จำนวน 79 ตัว ขนาด 24-26 นิ้ว น้ำหนักเฉลี่ย 150 กรัม เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แม่น้ำตรัง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   262   การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   209  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  189  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  188  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  171  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   167  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    163   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   157  FISHERMAN MARKET กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระ...  151  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ   150


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ