12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา? พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชายฝั่ง และสำนักงานประมงอำเภอจะนะ ร่วมกับ? ท่าน? พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่? ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา? พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชายฝั่ง และสำนักงานประมงอำเภอจะนะ ร่วมกับ? ท่าน? พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่? ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-15  |   ข่าววันที่: 2021-02-15 |  อ่าน: 144 ครั้ง
 

12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา? พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชายฝั่ง และสำนักงานประมงอำเภอจะนะ ร่วมกับ? ท่าน? พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่? ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และนางสาวรินดา? ปาลาเร่? เลขานุการนายก อบจ.สงขลา? ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประเภทกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,003,000 ตัว? จาก? ดร.มาวิทย์ อัศวอารีย์ ผอ.ศูนย์ฯ? และปล่อยลูกพันธุ์ม้า จากธนาคารปูม้า บ้านบ่อโชน? ตำบลสะกอม? อำเภอจะนะ? จำนวน? 1,400,000? ตัว?  ณ? บริเวณคลองนาทับ? บ้านตรับ? ต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนดำเนินงานประจำปี โครงสร้างหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 -31 มี.ค 64) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (2,931)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (2,210) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (2,030) ประกาศรับสมัคร.. (1,920) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,613) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,434) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (1,121) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,097) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (1,097) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (975) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (932) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (909) เขตฟาร์มทะเล.. (895) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (857) เครื่องมือประมงประจำที่.. (847) วันนี้ (28 มีค 60)  นายยุทธนา  ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์.. (846) ประกาศรับสมัคร.. (826) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (811) แบนเนอร์.. (799) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (787)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000