สรุปราคาประมูลซื้อ/ขายกุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


สรุปราคาประมูลซื้อ/ขายกุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สรุปราคาประมูลซื้อ/ขายกุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา..คลิก

สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม ราคา 220 บาท ขนาด 59 ตัว/กิโลกรัม ราคา 168 บาท ขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคา 150 บาท ขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม ราคา 120 บาท

ที่มา : ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6