รายงานประจำวัน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และนายยุคล เหมบัณฑิต หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเข้าร่วมการปล่อยแถวอัตรากำลังกรมประมง ตำรวจน้ำ และศรชล. ที่เข้าร่วมปฏิบัติราชการชุดเคลื่อนที่เร็วเรืออำพราง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง และบริษัท Meridian Global Consulting ของสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการ สืบสวน จับกุม ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดด้านประมง และแรงงานประมง โดยปฏิบัติการในพื้นที่ทำการประมงภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 ต.ค. ถึง 9 พ.ย. 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ