วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล  จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางวิลาสินี  คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และนางสาวนฎา  ไล้ทองคำ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล  จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางวิลาสินี  คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และนางสาวนฎา  ไล้ทองคำ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล  จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางวิลาสินี  คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และนางสาวนฎา  ไล้ทองคำ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร..คลิก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือโทนพดล  จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางวิลาสินี  คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และนางสาวนฎา  ไล้ทองคำ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจำปี 2565 โดยมีนายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดโตนดด้วน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาได้จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารแผ่นพับวิชาการต่างๆ ให้คำปรึกษาปัญหาโรคสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ประมงจังหวัดสงขลาได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่โรงเรียนวัดโตนดด้วน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเกษตรกรที่เข้าขอรับบริการคลินิกประมง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000     email  fpo-songkhla@dof.in.th  โทรศัพท์ 074-311302  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6