ประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการป้องกันมิให้มีการซื้อสินค้าประมงมาใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


ประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการป้องกันมิให้มีการซื้อสินค้าประมงมาใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย ประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการป้องกันมิให้มีการซื้อสินค้าประมงมาใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000       fpo-songkhla@dof.in.th   074-311302   แฟนเพจ