Fisheries  Shop 
    วันที่ 9 มีนาคม 2565  นายเสน่ห์ รัตนสำเนียง ประมงอำเภอไชยา เข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง ได้จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น น้ำพริกเผาปู น้ำพริกแห้งปู ปูจ๋า สำนักงานประมงอำเภอไชยา ได้ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ "Fisheries  Shop  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์" ของกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ