ขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       วันที่ 8 มี.ค. 65  เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี              นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะทำงานด้านการเกษตร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประเด็นสำคัญเพื่อทราบ/พิจารณา ดังนี้  
         1. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 
     2. การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานปี 2565 รวม 12 กลุ่ม เป็นที่เรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ