วันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 ณ โรงเเรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 ณ โรงเเรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “วันกุ้งไทย ครั้งที่ 31” ณ โรงเเรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Shrimp Board ภาครัฐ เพิ่มโอกาสกุ้งไทย”  ซึ่งการจัดงานภายใต้แนวคิด “พลิกวิกฤต เพิ่มผลผลิต ฟื้นกุ้งไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งโดยมุ่งเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในกิจการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   178   โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ อำเภอพระแสง   171  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   149  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   127  ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ย...  123  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอ่าวพุมเร...  116  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก...  112  ร่วมบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้านดอน ...  112  ปฎิบัติงานบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้...  107  ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.2) อำเภอดอนสัก   100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ