ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าปลาเม็งสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าปลาเม็งสุราษฎร์ธานี 
       วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าปลาเม็งสุราษฎร์ธานี จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย  ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยมีนายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอพระเเสง ประมงอำเภอเวียงสระ ประมงอำเภอบ้านนาเดิม ประมงอำเภอบ้านนาสาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเอกชน เข้าร่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   175   โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ อำเภอพระแสง   170  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   148  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   126  ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ย...  122  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอ่าวพุมเร...  116  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก...  112  ร่วมบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้านดอน ...  112  ปฎิบัติงานบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้...  107  ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.2) อำเภอดอนสัก   100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ