ร่วมหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่ สหกณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ในการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเกษตรสมัยใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่ สหกณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ในการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเกษตรสมัยใหม่ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่ สหกณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ในการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเกษตรสมัยใหม่ ระยะที่ 2 พร้อมประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการอาหารทะเล เยี่ยมชมผลผลิตกุ้งคุณภาพมาตรฐานส่งออก ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกั

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ