ตรวจบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกรรายที่ประสบอุทกภัย  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน อำเภอพระแสง

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตรวจบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกรรายที่ประสบอุทกภัย  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน อำเภอพระแสง วันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ สำนักงานประมงอำเภอพระแสง   ตรวจบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกรรายที่ประสบอุทกภัย  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนอำเภอพระแสง ช่วงเทศกาลปีใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ