ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายตำบลละล้านเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เบื้องต้นมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมเสนอขอรับงบประมาณ จำนวน 46 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมด้านประมง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสินค้าตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ในเบื้องต้นจะมีการพิจารณาโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่ดำเนินการผ่านกระทรวงเกษตรและสหกร์ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ