ล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด 19

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด 19 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |   ข่าววันที่: 2021-02-18 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัด นำโดยนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หน่วยงาน สังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดตัวกิจกรรม "ล้างเรือ ล้างท่า ร่วมฆ่าโควิด 19" จังหวัดภูเก็ต ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสมยศ วงค์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เรือประมง ท่าเทียบเรือประมง แพปลา ดูแลรักษาความสะอาดตามมาตรฐาน สุขอนามัยในเรือประมงและท่าเทียบเรืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยที่ดีมีมาตรฐานในเรือประมงให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ สินค้าสัตว์น้ำเกิดความเชื่อมั่นในการบริโภค และเพื่อสร้างการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยกิจกรรมมีการจัดบริเวณท่าเทียบเรือประมงพร้อมกันทั้งจังหวัด รวม 17 ท่าเทียบเรือ ที่จดทะเบียนกับกรมประมง นอกจากนี้ ตรงพื้นที่จุดจัดกิจกรรมหลัก ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีการจัดคลินิกต่างๆ ไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน  ได้แก่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง มาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง การแจ้งเข้าออกจากท่าของเรือประมงพาณิชย์ การติดตามเรือประมงพาณิชย์ด้วยระบบติดตามเรือประมง และระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำจากการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (882)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (806) หน้าปก.. (704) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (611) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (605) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (565) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (543) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (530) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (514) เศรษฐกิจพอเพียง.. (489) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (487) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (480) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (447) ธงฟ้า.. (433) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (431) Phuket : City of Gastronomy .. (430) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (417) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (402) พระราชกำหนดการประมง.. (371) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (358)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000