กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-05 |  อ่าน: 161 ครั้ง
 

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา ประมงอำเภอถลาง นายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวันจักร รัตนชู นักวิชาการประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต และวิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม ”กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคกุ้งทะเล โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้วิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนกุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 80 กิโลกรัม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต สนับสนุนปลากะพงทอง จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ณ จุดคัดกรองCOVID-19ด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (882)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (806) หน้าปก.. (704) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (611) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (605) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (565) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (543) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (530) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (514) เศรษฐกิจพอเพียง.. (489) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (487) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (480) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (447) ธงฟ้า.. (433) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (431) Phuket : City of Gastronomy .. (430) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (417) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (402) พระราชกำหนดการประมง.. (371) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (358)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000