ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |   ข่าววันที่: 2020-02-19 |  อ่าน: 332 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 ภูเก็ต จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนทะเล รวมทั้งช่องทางการตลาดจำหน่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (851)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (760) หน้าปก.. (685) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (553) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (543) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (529) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (516) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (493) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (474) เศรษฐกิจพอเพียง.. (470) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (439) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (425) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (424) Phuket : City of Gastronomy .. (409) ธงฟ้า.. (403) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (402) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (384) พระราชกำหนดการประมง.. (341) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (332) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (331)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000