โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM (Inter-lslands Tourism Policy Forum)

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM (Inter-lslands Tourism Policy Forum)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-13  |   ข่าววันที่: 2018-06-13 |  อ่าน: 287 ครั้ง
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มสมรรงวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561คุณภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM (Inter-lslands Tourism Policy Forum) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ระหว่า 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (890)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (813) หน้าปก.. (709) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (621) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (618) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (573) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (551) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (542) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (517) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (495) เศรษฐกิจพอเพียง.. (492) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (488) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (455) Phuket : City of Gastronomy .. (443) ธงฟ้า.. (437) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (436) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (421) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (409) พระราชกำหนดการประมง.. (378) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (362)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000