ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

กิจกรรม


1 ตุลาคม 2562 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี) มอบหมายให้นายสมเกียรติ อินทร์ชูประมงอำเภอหัวไทร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มธนาคารปูบ้านหนองมนต์ ตามงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ชนิดกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,363,637 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลชายฝั่งบ้านเกาะเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เวลา13.00 น. ร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำจำนวน 1,363,637 ตัว ลงสู่ทะเลชายฝั่งบ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค...  96  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ