สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พิจารณาลงตรวจพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พิจารณาลงตรวจพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรม


30 กันยายน 2562 นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี  ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มอบหมายให้นายพาสนธรรม  ใจสนุก  ประมงอำเภอขนอม ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาลงตรวจพื้นที่การขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.การก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริเวณริมฝั่งคลองขนอม หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน 
2.การก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) บริเวณริมฝั่งทะเลอ่าวไทย หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน  ผลการพิจารณาคณะกรรมการ ฯ ให้ความเห็นชอบการก่อสร้างทั้ง 2 แห่ง และขอให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  70  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   65  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ