จัดประชุมคณะทำงานกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง ตามมาตรา77 แห่ง พระราชกำหนดการประมง 2558

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


จัดประชุมคณะทำงานกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง ตามมาตรา77 แห่ง พระราชกำหนดการประมง 2558 

กิจกรรม


วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อำเภอปากพนัง จัดประชุมคณะทำงานกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง ตามมาตรา77 แห่ง พระราชกำหนดการประมง 2558 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยนายอำเภอหรือผู้แทนเป็นประธาน,และผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ,ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช,กำนันในพื้นที่ และประมงอำเภอ เป็นคณะทำงาน โดยที่ประชุมมีมติกำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลตามการแบ่งเขตพื้นที่น้ำจืดน้ำเค็มของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯได้กำหนดเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีแนวเขตกั้นน้ำจืดน้ำเค็มที่ชัดเจน และมีมติหากพื้นที่ใดมีเกษตรกรประสงค์จะเลี้ยงกุ้งทะเลนอกเหนือจากพื้นที่ประกาศให้เสนอเพิ่มเติมโดยยึดหลักจะต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายอื่นๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  70  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ