จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตร77 พรก.การประมง พ.ศ.2558

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตร77 พรก.การประมง พ.ศ.2558 

กิจกรรม


วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ประมงอำเภอขนอม (นายพาสนธรรม ใจสนุก) เลขาคณะทำงานกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล คณะที่1อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตร77 พรก.การประมง พ.ศ.2558 ณ สมาคมประมงขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทนนายอำเภอขนอมเป็นประธาน,มีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัด,กำนันตำบลขนอม,กำนันตำบลท้องเนียน,กำนันตำบลควนทองและผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงขนอม,ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    98   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค...  96  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ