วันที่ 14 กันยายน? 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันที่ 14 กันยายน? 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บทความหน้าหลัก


 วันที่ 14 กันยายน? 2564
นางยุบล?รัตน์? ขัน?ธ?ะ?ประโยชน์? ประมงอำเภอเมือง?นครศรี?ธรรมราช? และนายสัตวแพทย์ วริษฐ์ ยาชะรัด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ??
ปฏิบัติงาน?ดังนี้

?? บริการ?ออกและมอบหนังสือ?รับรอง?เพื่อ?ประกอบ?การยื่น?ขอ?ควบรวบสัตว์น้ำ  จำ?นวน? 2 ลำ 

?? บริการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับโอนใบอนุญาตเรือประมงพาณิชย์? จำนวน 5 ลำ

?? ส่งมอบ ใบอนุญาต ใช้เรือ จำนวน2 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ