สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินช่วยเหลือเรือประมงประสบภัยธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินช่วยเหลือเรือประมงประสบภัยธรรมชาติ  

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |   ข่าววันที่: 2021-09-14 |  อ่าน: 39 ครั้ง
 

วันที่ 13 -14 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินช่วยเหลือเรือประมงประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 6 ลำ เป็นเงิน 291,500 บาท
1.นายประกิจ  หนูพุ่ม ชื่อเรือ“ช.โชคนาวิน” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 17641 ประเภทเรืออวนติดตา ขนาด 2.69 ตันกรอส  ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเงิน 66,000 บาท
2. นางสาวสุณี  หวันมะแหม ชื่อเรือ“ส.อภิรักษ์ 1” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 09193 ประเภทเรืออวนติดตา ขนาด 1.87 ตันกรอส  ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  เป็นเงิน 43,500 บาท 
3. นางพัฒนา  กลางอากาศ ชื่อเรือ“อัมรินทร์นาวา” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 16166 ประเภทเรือลอบ ขนาด 2.29 ตันกรอส ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 100,000 บาท 
4. นางอารมณ์  ไชยฉิม ชื่อเรือ“น้องอุ๋งอิ๋ง” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 16441  ประเภทเรืออวนลอย ขนาด 0.75 ตันกรอส ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นเงิน 32,000 บาท
5. นายหวันโส้  หวันนุรักษ์ ชื่อเรือ“ว.น้องใหม่” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 03294 ประเภทเรืออวนลอย ขนาด 0.71 ตันกรอส  ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นเงิน 20,000 บาท
6. นายการีม  เจ๊ะดุหมัน  ชื่อเรือ“กันนิการ์” เลขทะเบียนเรือไทย 6344 01527 ประเภทเรืออวนติดตา ขนาด 4.42 ตันกรอส ประสบคลื่นลมแรงขณะทำการประมง จมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 30,000 บาท

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (894)  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (847) สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทะเลหลวง 3 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน .. (793) กำหนดการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (736) สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (701) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอมปล่อยกุ้งกุลาดำ 2,250,000 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว 60,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเส.. (684) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. (683) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระ.. (667) สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง.. (666) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (654)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000