สำนักงานประมงอำเภอฉวางร่วมประเมินผลงานกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงอำเภอฉวางร่วมประเมินผลงานกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-09-14  |   ข่าววันที่: 2021-09-14 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีฯ มอบหมายให้ นายกู้วงศ์ คำปล้อง ประมงอำเภอฉวางลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานร่วมกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565
1.นายศักรินทร์ สมัยสง หมู่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีฯ (สาขาปราชญ์เกษตดีเด่น)
2.นายนิยม คงเมฆ  หมู่ 4  ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ (สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (898)  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (851) สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทะเลหลวง 3 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน .. (798) กำหนดการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (741) สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (702) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอมปล่อยกุ้งกุลาดำ 2,250,000 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว 60,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเส.. (686) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. (685) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระ.. (671) สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง.. (668) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (657)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000