สำนักงานประมงอำเภอฉวางร่วมประเมินผลงานกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอฉวางร่วมประเมินผลงานกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

บทความหน้าหลัก


วันที่ 13 กันยายน 2564 นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีฯ มอบหมายให้ นายกู้วงศ์ คำปล้อง ประมงอำเภอฉวางลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานร่วมกับคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2565
1.นายศักรินทร์ สมัยสง หมู่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีฯ (สาขาปราชญ์เกษตดีเด่น)
2.นายนิยม คงเมฆ  หมู่ 4  ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ (สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ