สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตรวจรับวัสดุการเกษตรพร้อมส่งมอบให้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตรวจรับวัสดุการเกษตรพร้อมส่งมอบให้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

บทความหน้าหลัก


วันที่ 10กันยายน? 2564 นางยุบล?รัตน์? ขัน?ธ?ะ?ประโยชน์? ประมงอำเภอเมือง?นครศรี?ธรรมราช? และนายสัตวแพทย์?วริษฐ์ ยาชะรัด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ??ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่?เกษตรตำ?บล?กำแพง?เซา? ?ตรวจรับและส่งมอบ?วัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกร รวมจำนวน 2 ราย ตำบลกำ?แพง?เซา? อ?ำ?เภอ?เมืองนคร?ศรี?ธรรมราช? จังหวัด?นคร?ศรี?ธรรมราช? สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจรับวัสดุการเกษตรพร้อมส่งมอบให้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมอาหารปลากินพืชโปรตีนไม่น้อยกว่า15% รวมจำนวน 2 กระสอบ พันธุ์ปลานิลขนาด 5 -7 ซ.ม. รวมจำนวน 1,400 ตัว โดย มีปริมาณขนาด คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการ?

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ